• Technology

  Our multi-owner permissioned blockchain is the best platform for building decentralized applications.

2012

wersja 0.1

2017

wersja 2.0

2019 *

wersja 3.0

Prace nad protokołem blockchain następnej generacji zaczęły się w 2012 r. Od 2017 r. jest on dostępny komercyjnie. Wersja 2.0 umożliwiła zapisywanie w rozproszonym rejestrze regulowanych walut, istniejących do tej pory w formie monet, banknotów i przelewów bankowych. W sierpniu 2017 r. za zgodą brytyjskiego regulatora FCA zaczęliśmy wydawać funty zapisane na blockchainie. Obecna wersja 2.5 umożliwia zapisywanie na blockchainie całych dokumentów. Rozwój naszego protokołu jest uzależniony od wymagań, jakie mają odbiorcy naszych rozwiązań. Billon kontroluje całość technologii: zarówno protokół oraz budowane na jego podstawie moduły biznesowe. Zakładamy publikację nowych wersji raz na rok, a mniejszych poprawek – w kwartalnych aktualizacjach.

Blockchain and DLT

Po wieloletniej pracy nad rozproszonymi bazami danych (ang. distributed ledger technology – DLT) i spotkaniach z naszymi klientami widzimy, że ta technologia może przynieść największe korzyści w działach backoffice i operacji finansowych. DLT jest szczególnie przydatne przy obsłudze małych kwot lub tam, gdzie musimy znać źródło i wykorzystanie środków finansowych (dla urzędu skarbowego, inwestorów, akcjonariuszy, lub audytorów). Transakcje rejestrowane w sieci blockchain są bezkosztowe, ponieważ nie przechodzą przez pośredników. Bezpieczeństwo dokumentów i danych przechowywanych na blockchainie przywraca klientom końcowym zaufanie do transakcji. To jest przyszłość rozwiązań IT.

Billon benefits

Read more about expert opinion

OUR ARCHITECTURE REMOVES BLOCKCHAIN’S LIMITATIONS

Superior Technological Features

 • Scalability supporting both B2C and C2C models
  Our throughput increases as more users join
 • Live tested @ 160m payments & 5m documents per day
  Our Directed Acyclic Graph is faster than other multi-channel
 • Client-side encryption + integrated key management
  Maximizes security with minimal administration
 • No Mining, cooperative proof of stake
  Enables ultra-fast global settlement (c. 8s)
 • Full nodes run on smartphones, IoT devices
  Optimised app footprint lets almost any device participate

11 fs Analysis of Billon Architecture

Stateless
Mono-channel “blockchains”

Permissioned
Blockchains

Hyperledger Sawtooth Lake, Multichain

Distributed Multichannel Ledgers

Billon

R3 Corda
Multi-channel “ledgers”
Chain Protocol,
Ripple
Hyperledger
Fabric

Permissionless
Blockchains

BitCoin,
Ethereum

Distributed
Permissionless

IOTA
Stateful

Billon unleashed the power of blockchain. We deliver businesses all the benefits of distributed ledger technology without the cryptocoin downsides.

Blockchain/DLT benefits


Superior security architecture with no mass data leaks and no single point of failure


With no intermediaries costs are lower and client communication better


Faster decision making with instant access to all business data


Seamless business processes

Billon unique features


First regulated blockchain to encode fiat currency in the UK and Poland


Unique architecture for mass scale performance


Immutably combines money, data and identity


Unified platform with technology modules

Energy efficiency

We solved the fundamental issue of energy consumption, making our blockchain sustainable. Billon developed a cooperative proof-of-stake consensus in which users validate transactions directly. This allowed us to leave the power-intensive mining infrastructure out of the equation. With no need for mining, Billon’s environmental impact is neglibible, as the blockchain is powered by already working users’ devices.

OUR DISTRIBUTED LEDGER

A scalable distributed architecture

Our permissioned ledger consists of user nodes, corporate nodes, and privileged minting nodes. There is no central authority and no single-point of failure. The network is self-organized and every node helps to maintain data integrity. While the minting nodes form the anchors of our multi-owner ledger.
Our software is small enough to run on phones, PC’s, even IOT devices, and of course servers, across many operating systems including Android, Apple, Linux and Windows.
Our corporate clients having milions of users, don’t have to worry about provisioning infrastructure for their customer base.

Performance

We have solved scaling and throughput problems via two major innovations. We have eliminated the wasteful proof-of-work algorith in favour of cooperative proof-of-stake. Our Next Generation protocol allows user nodes add processing capacity to the ledger.
* Like Moore’s law, the performance of our DLT has been doubling every 18 months and we are confident we will continue to do so.
Right now we at 160 million settled blockchain payments per day.
Even more impressively, independent tests have confirmed 5 million documents per day writen on-chain.

We are multiple interconnected blockchains

We are a graph of blockchains with:
_Cooperative consensus
_Client-side encryption
_Individual key for every record of information
_Distributed cooperative transaction verification

Our ledger

Records any data: documents, voice recordings, x-ray, regulated money on-chain, leaving no information off-chain for ease of usage, efficiency, and superior security

Modular platform approach

First generation blockchain gave you only low level language constructs making it extremely tedious and expensive to actually develop real life applications. We give you pre-developed modules that can rapidly customize with a small team to fit your needs.

OUR BLOCKCHAIN MODULES:

Common blockchain software library powers all modules. For enterprises we offer Corporate Nodes, and for their customers we offer User Nodes

 1. Light bank account – all regulated currencies

 2. Retail and banking interconnects

 3. e-KYC, AML, blockchain identity management

 4. On-chain data storage

 5. Data sharing and irrevocable documents delivery

 6. Two-way contractual communication with remote contract signing, smart contracts, registered receipt on blockchain

Only Billon Provides All the Ingredients to Create Enterprise Solutions on DLT

 1. Platforma DLT

  W pełni regulowane i zabezpieczone pieniądze, dokumenty i tożsamość
 2. Moduły biznesowe

  Możliwe do zastosowania w każdym biznesie
 3. Szybkie dostosowanie UI

  Przystosowanie do wielu systemów operacyjnych, wielu urządzeń, aplikacji mobilnych i WWW
 4. Efekt: gotowe rozwiązania biznesowe:

  • Sieć płatności P2P dla e-commerce czy gamingu
  • Zawieranie umów na odległość z nowymi klientami
  • Inteligentna giełda energii, z fakturami i rozliczeniami obsługiwanymi jednym kliknięciem
  • I inne rozwiązania, których potrzebuje twoja firma